Tuesday, August 2, 2016       Audit Committee Meeting (9:00 a.m.) **note earlier time**

                                              Student Achievement Committee Meeting (11:00 a.m.) 

                                              General Business Meeting (1:30 p.m.)

 

Wednesday, August 3, 2016      Hawaii County Community Meeting (5:00-6:30 p.m.) 

                                                   Kanu o ka ʻĀina Learning ʻOhana

                                                   65-1043 Hiʻiaka Street
                                                   Hālau Ho
ʻolako Building, ʻOluʻOlu Room

                                                   Waimea, Hawaii

                                             

Tuesday, August 16, 2016     Human Resources Committee Meeting 

                                               Finance and Infrastructure Committee Meeting 

                                               General Business Meeting (1:30 p.m.)